Cmentarz Ofiar Hitleryzmu na Zaspie

Cmentarz Ofiar Hitleryzmu na Zaspie usytuowany jest przy ulicy Chrobrego. Od wejścia głównego prowadzi długa aleja która przedziela cmentarz a na jej końcu stoi krzyż. Na cmentarzu pochowani są między innymi żołnierze, jeńcy wojenni, więźniowie obozów oraz ludność cywilna.

Niedaleko ogrodzenia od strony ulicy Konstantego Ciołkowskiego znajduje się pomnik księdza Bronisława Komorowskiego który został rozstrzelany w obozie koncentracyjnym Stutthof. Ksiądz Bronisław Komorowski został błogosławionym w 1999 roku przez Jana Pawła II. Niedaleko cmentarza znajduje się plac bł. ks. Bronisława Komorowskiego na którym stoi jego pomnik. Na cmentarzu są pochowani także inni więźniowie obozów Stutthof oraz z Przeróbki i Kokoszek.

Cmentarz Ofiar Hitleryzmu na Zaspie.
Cmentarz Pomnik Bohaterów “Zaspa” – widok od strony ulicy Ciołkowskiego.

Zaraz obok widzimy piękny grobowiec w którym złożono szczątki 38 Obrońców Poczty Polskiej – informuje nas o tym duża tablica która jest także w języku angielskim.

Grobowiec Obrońców Poczty Polskiej
Grobowiec Obrońców Poczty Polskiej

 

W dalszej części cmentarza są nagrobki osób z różnych grup zawodowych. Niedaleko głównej alei stoi duży pomnik kolejarzy i celników oraz ich rodzin zamordowanych w pierwszym dniu wojny a w części narożnej cmentarza pomnik “Bojownikom o polskość Gdańska”. Przy głównej alei znajdziemy jeszcze dwie tablice: “Pamięci więźniarek ziemi pomorskiej pomordowanych w obozie Ravensbruck” i “Pamięci ponad 20000 nieznanych ofiar hitleryzmu spoczywających na tym cmentarzu”.